ஐூம்மா குத்பா பேருரை _மவ்லவி மஸ்வூத் ஸலஃபி_08-07-2016_குலோப் கேம்ப் _தம்மாம்

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஈதுல்பித்ர்பெருநாள்குத்பாபேருரை(1437)_மவ்லவிமுஜாஹித்இப்னுரஸின்_06-07-2016_தம்மாம்குலோப்கேம்ப்திடல்

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஐூம்மா குத்பா பேருரை _மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸின்_01-07-2016

Posted in Globe Jumma | Comments Off

மேலும் அவர்கள் இந்தக்குர்ஆனை சிந்தித்துப்பார்க்க வேண்டாமா?(47:24) மவ்லவி ஜக்கரியா_24-06-16_ GJ

Posted in Globe Jumma | Comments Off

அல்குர்ஆனும் நாமும்_மவ்லவி அப்துல் அஜிஸ்_10-06-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஷைத்தானின் அலங்காரம்!_மவ்லவி ஜக்கரியா_27-05-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

இறையச்சமும் ரமழானும்_மவ்லவி அப்பாஸ் அலி_03-06-2016_குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

மறதி-அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை!_மவ்லவி நுஹ் மஹ்ழரி _20-05-2016_குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ரமழானில் பயனடைய தயாரா?_மவ்லவி ஜக்கரியா_19-05-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

குர்ஆனை கேட்டு இலகிய உள்ளங்கள் ! _மவ்லவி அப்பாஸ் அலி_12-05-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off