அல்லாஹ்வின் மன்னிப்பின் பக்கம் விரைந்து வாருங்கள்_மவ்லவி. ஜியாவுதீன் மதனி_02-12-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

குழந்தை பிறந்தவுடன் செய்ய வேண்டிய மார்க்கக்கடமைகள்_மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி _01-12-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

சோதனை இல்லாமல் சொர்க்கம் இல்லை__மவ்லவி ஃபக்ருதின் இம்தாதி_04-11-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

சுற்றுப்புரச் சூழலும் இஸ்லாமும் _மவ்லவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி_18-11-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

பரக்கத் எனும் மறைமுகமான அருள்_மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸின்_10-11-2016_ICC

Posted in Globe Jumma | Comments Off

கேட்க மறந்த துவாக்கள்_மவ்லவி மஸ்வூத் ஸலஃபி_20-10-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

ஆரோக்கியம் பேணுவோம்_மவ்லவி அப்பாஸ் அலி_11-11-2016_குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுபடுதலும் அவனின் கருணையும்_மவ்லவி அப்துல் அஜிஸ் முர்ஸி_13-10-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

சமூக வளைதளங்களும் ஆளுமையை பாதிக்கும் அம்சங்களும்_மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸின்_21-10-2016

Posted in Globe Jumma | Comments Off

முஸ்லிமின் வாழ்க்கையில் நேரத்தின் முக்கியத்துவம்!_மவ்லவி ஜக்கரியா_14-10-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off