அல்லாஹ்வின் அன்பைப்பெறுவோம்_மவ்லவி அப்துல் அஜிஸ் முர்ஸி _23-09-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஹஐ்ஜுக்குப் பின்_மவ்லவி நுஹ் மஹ்ழரி _16-09-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஹஜ் பெருநாள் குத்பா பேருரை _ மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி _12-09-2016

Posted in Globe Jumma | Comments Off

ஹஜ் ஒர் விளக்கம்_மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி _01-09-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

பாவங்களிலிருந்து நம்மை எவ்வாறு காத்துக்கொள்வது _மவ்லவி மஸ்வூத் ஸலஃபி_04-08-2016_ ICC

Posted in ICC | Comments Off

தூக்கம்-நபிகளாரின் வழிகாட்டல்_மவ்லவி மஸ்வூத் ஸலஃபி_05-08-2016_குலோப் கேம்ப்_தம்மாம்

Posted in Globe Jumma | Comments Off

வக்ஃப் அதன் சட்டதிட்டங்களும் சிறப்புகளும்_மவ்லவி முகம்மது அஜ்மல் அப்பாஸி _28-07-2016_ICC

Posted in இப்னுமாஜா | Comments Off

சுவனம் அழைக்கும் நல்லமல்கள் _மவ்லவி அப்துல் அஜிஸ் முர்ஸி _29-07-2016_ குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off

இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம்_பொறியாளர் ஐக்கரியா_28-07-2016_அல்பராக்கேம்ப்-அல்ஜுபைல்

Posted in கேள்வி பதில் | Comments Off

ஸாலிஹான அடியான்_மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி _22-07-2016_குலோப் ஜூம்மா

Posted in Globe Jumma | Comments Off