இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,491` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

குழந்தைகளை நெறிப்படுத்துவதில் தண்டணைகளின் பங்கு

குழந்தைகளை நெறிப்படுத்துவதில் தண்டணைகளின் பங்கு மௌலவி S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி  ‘உப்புத் திண்டவன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். தப்புச் செய்தவன் தண்டனை பெற வேண்டும்’ என்பர். தண்டனைகள் தவறு செய்வதை விட்டும் தடுப்பதற்காகவும், தவறு செய்தவன் மேலும் தவறு செய்யாமல் இருக்கவும் உதவும். நாம் இங்கு குற்றம் செய்யும் குழந்தைகளைத் தண்டித்தல் குறித்து அலச உள்ளோம். குழந்தைகள் குற்றம் செய்தால் பெற்றோர்கள் உடல் ரீதியாகத் தண்டிக்கக் கூடாது. அப்படித் தண்டித்தால் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு எதிராக காவல் துறையினரிடம் புகார் செய்யலாம் என சில நாடுகள் சட்டம் இயற்றி பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இடையில் இருக்கும் மானசீக உறவுக்குத் தடையாக இருக்கின்றனர். உதாரணமாக, தந்தை அடிக்க முற்பட்டால் உடனே 555 எண்ணிற்கு போன் செய்தால் காவல் துறை வீட்டில் வந்து நிற்கும் என்று சட்டம் போட்டால் பெற்றோர் எப்படி பிள்ளைகளைத் திருத்த முடியும். பெற்றோருக்குப் பிள்ளைகள் விடயத்தில் இருக்கும் உரிமைகள் என்ன? என்ற கேள்வி எழும். மற்றும் சிலர் சட்டம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ பாசத்தின் பெயரில் குழந்தைகள் தவறு செய்யும் போது கண்டுகொள்ளாதிருந்து விட்டு தவறுகள் பெருத்த பின்னர் கவலைப்படுகின்றனர். இது இப்படியிருக்க, குழந்தைகளைத் தண்டிக்;கும் சிலர் கொடூரமாக நடந்து கொள்கின்றனர். குழந்தைகளை நல்வழிப் படுத்தல் என்பதுதான் தண்டனையின் நோக்கம். தண்டிக்காமலேயே வழிகாட்டுவதன் மூலம் அந்த இலக்கை அடையமுடியுமாக இருந்தால் தண்டனை இல்லாமலேயே நல்லுபதேசத்தின் மூலமே அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். . . . → மேலும்…

No of Views: 1,420` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

Muslim Boys Running Race (ITDC) (AV)

Muslim Boys Running Race (ITDC) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,197` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

Muslim Boys warming up (ITDC)

Muslim Boys warming up (ITDC) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,073` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

Football Part 1 (ITDC)

Football Part 1 (ITDC) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,199` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

Qiraah Competition Part 2 (ITDC)

Qiraah Competition Part 2 (ITDC) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,110` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

Qiraah Competition Part 1 (ITDC)

Qiraah Competition Part 1 (ITDC) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,233` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

பேச்சுப் போட்டி 3 (ITDC) elocution

பேச்சுப் போட்டி 3 (ITDC) elocution . . . → மேலும்…

No of Views: 1,216` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

பேச்சுப் போட்டி 2 (ITDC) elocution

பேச்சுப் போட்டி 2 (ITDC) elocution . . . → மேலும்…

No of Views: 1,284` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

பேச்சுப் போட்டி 1 (ITDC) elocution

பேச்சுப் போட்டி 1 (ITDC) elocution . . . → மேலும்…

No of Views: 1,372` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

அல்லாஹ்வின் நண்பர்

அல்லாஹ்வின் நண்பர் . . . → மேலும்…

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >