இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,704` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

ஃபத்வா எண் -2 மார்க்கத்தில் நடுநிலை பேணல்

ஃபத்வா எண் -2

வழங்கியவர்: முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமீன் (ரஹ்)

தமிழாக்கம்: முபாரக் மதனீ

மார்க்கத்தில் நடுநிலை பேணல்

    கேள்வி : மார்க்கத்தில் நடுநிலை பேணல் என்பதன் பொருள் என்ன?

    ஃபத்வா: அல்லாஹ் விதித்த வரம்புகளை மீறாமல் இருப்பதும், அவனுடைய கட்டளைகளில் பொடுபோக்கின்றி ஆர்வத்துடன் செயற்படுவதும் நடுநிலையாகும்.

    நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதே நடுநிலையாகும். அவர்களது வழிமுறைகளை விட மேலதிகமாகச் செய்வது எல்லை மீறுவதாகும். அவர்களது . . . → மேலும்…

No of Views: 2,168` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

ஃபத்வா எண் -1 பஜ்ருத் தொழுகையை அதன் நேரத்தை விட்டுப் பிற்படுத்துதல்

ஃபத்வா எண் -1

வழங்கியவர்: முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமீன் (ரஹ்)

தமிழாக்கம்: முபாரக் மதனீ

பஜ்ருத் தொழுகையை அதன் நேரத்தை விட்டுப் பிற்படுத்துதல்

    கேள்வி : நான் தொழுகையில் ஆர்வமுள்ள ஓர் இளைஞன். எனினும், இரவில் தாமதித்து உறங்குவதால் காலை ஏழு மணிக்கே அலாரம் வைத்து எழுகிறேன். எழுந்தவுடன் பஜ்ரைத் தொழுது விட்டு விரிவுரைகளுக்கு செல்வது வழக்கம். வியாழன் வெள்ளி போன்ற நாட்களில் லுஹருக்குச் சற்று முன்பே விழித்தெழுந்து பஜ்ரைத் . . . → மேலும்…