இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,287` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

வசூலித்த இடத்தில் தான் ஃபித்ராவை வினியோகிக்க வேண்டுமா?

வசூலித்த இடத்தில் தான் ஃபித்ராவை வினியோகிக்க வேண்டுமா? . . . → மேலும்…

No of Views: 1,338` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கட்டாயம் ரமளான் நோன்பு நோற்க வேண்டுமா?

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கட்டாயம் ரமளான் நோன்பு நோற்க வேண்டுமா? . . . → மேலும்…

No of Views: 1,379` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

ஒரு நாள் நோன்பு நோற்கலாமா? (கேள்வி பதில்)

ஒருநாள் நோன்பு நோற்கலாமா? . . . → மேலும்…

No of Views: 1,286` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

நோன்பிற்கான நிய்யத் (வாஜிபு) எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? எப்போது செய்ய வேண்டும்?

கேள்வி : நோன்பிற்கான நிய்யத் (வாஜிபு) எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? எப்போது செய்ய வேண்டும்? . . . → மேலும்…

No of Views: 1,185` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

நோன்பாளியை நோன்பு திறக்கச் செய்வது (கேள்வி பதில்)

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வழிமுறை என்பது இல்லை என கூறியுள்ளீர்கள். இங்கு உள்ள பள்ளிகளில் குறிப்பாக ரஹிமாவில் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக ஏற்பாடு செய்யும் தஃவா சென்டரில் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சிக்காக பொதுமக்களிடம் (ஒவ்வொரு தொழுகைக்குப் பின்னரும் பள்ளி வெளி வாயிலில் வைத்து) வசூல் செய்து அதிலிருந்து தான் ஏற்பாடு செய்கிறார்கள். நோன்பு திறக்க தம்மிடம் வசதியிருந்தும் சில சகோதரர்கள் பள்ளிக்கு சென்று நோன்பு திறப்பதினால் அவர்களுக்கு வசூல் செய்யும் சுமை கூடுதலாகின்றது, இவ்வாறு செய்வது கூடுமா? விளக்கவும். (அப்துல் குத்தூஸ் – ரஹிமா, அராம்கோ மெயில் மூலமாக) . . . → மேலும்…

No of Views: 1,469` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? (கேள்வி-பதில்)

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? . . . → மேலும்…

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2