இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 4,733` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

5:3 யூதர் விரும்பிய அல்குர்ஆன் வசனம்

5:3 யூதர் விரும்பிய அல்குர்ஆன் வசனம் . . . → மேலும்…

No of Views: 3,271` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

2:143 பைத்துல் முகத்தஸை நோக்கித் தொழுதவர்களின் நிலை என்ன?

2:143 பைத்துல் முகத்தஸை நோக்கித் தொழுதவர்களின் நிலை என்ன? . . . → மேலும்…

No of Views: 3,004` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

31:13 இணை வைக்காதவர்களே நேர்வழி பெற்றவர்கள்

இணை வைக்காதவர்களே நேர்வழி பெற்றவர்கள் . . . → மேலும்…

No of Views: 3,544` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

96:1 நபிகளாருக்கு வந்த முதல் வஹீ

96:1 நபிகளாருக்கு வந்த முதல் வஹீ . . . → மேலும்…

No of Views: 3,488` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

75:16 நீங்கள் நாவை அசைக்க வேண்டாம்

75:16 நீங்கள் நாவை அசைக்க வேண்டாம் . . . → மேலும்…

No of Views: 2,930` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

74:1 மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக!

74:1 மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக!

 يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ  قُمْ فَأَنْذِرْ   وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ   وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

‘போர்வை போர்த்தியவரே! எழுவீராக! (சென்று மக்களுக்கு) எச்சரிக்கை செய்வீராக!, உமது இறைவனைப் பெருமைப் படுத்துவீராக, உமது ஆடைகளைத் தூய்மைப் படுத்துவீராக, அசுத்தங்களை விட்டு ஒதுங்கி விடுவீராக!’ (அல்குர்ஆன் 74:1-5)

விளக்கம்: இந்த திருக்குர்ஆன் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை நபி (ஸல்) . . . → மேலும்…

No of Views: 4,209` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

54:48 விதியைப் பற்றி வீண் தர்க்கம் செய்யாதீர்

54:48 விதியைப் பற்றி வீண் தர்க்கம் செய்யாதீர் . . . → மேலும்…

No of Views: 3,003` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

4:65 நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு கட்டுப்படாதவர் முஃமினா?

4:65 குர்ஆன் வசனத்திற்கான விளக்கம் . . . → மேலும்…

No of Views: 2,927` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

6:153 நேர்வழி எது? (திருக்குர்ஆன் விளக்கம்)

6:153 நேர்வழி எது? (திருக்குர்ஆன் விளக்கம்) . . . → மேலும்…

No of Views: 3,892` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

1:1 சூரா அல்பாத்திஹா விளக்கவுரை

சூரா அல்பாத்திஹா இது திருக்குர்ஆனின் முதலாவது அத்தியாயமாகும். இந்த அத்தியாயத்தை விளங்கிக் கொள்ள ஏராளமான ஹதீஸ்கள் இருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து ஒரு ஹதீஸை இங்கு காண்போம். . . . → மேலும்…