இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,151` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

சவுதி அரேபியாவில் புதன்கிழமை முதல் நோன்பு

சவுதி அரேபியாவில் புதன்கிழமை முதல் நோன்பு

சவுதி அரேபியாவில் நேற்று இரவு 08.07.2013 பிறை தென்படாததால், ஸஃபான் மாதம் 30நாட்களாக கணக்கிடப்பட்டு, 10.07.2013 புதன் கிழமை முதல் நோன்பு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.