இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 2,264` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

நபிகள் நாயகத்திற்கு முந்தைய மக்களின் நிலை என்ன?

கேள்வி: நபிகள் நாயகத்திற்கு முந்தைய மக்களின் நிலை என்ன?

பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா,

நாள்: 15.11.2013,

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.