இப்னுமாஜா (61)

ஹதீஸ் விளக்கம் (11)

புதிய பதிவுகள்

பிரிவுகள்:

ஆன்லைன் வாசகர்கள்

Live Traffic Feed

Feedjit Widget
No of Views: 1,209` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

உலகின் முதல் மனிதர்

அல்லாஹ் மறைவானவன், அவன் மறைந்திருப்பவன். தான் இருப்பதை தெரிவிப்பதற்காக அல்லாஹ் அழகான உலகத்தை படைத்தான். உலகம் மட்டுமல்ல பல கோள்கள், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் போன்ற அனைத்தையும் படைத்து, அவை அத்தனையையும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விடாதவாறு சுழலவிட்டுள்ளான். அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும்.

பின்னர் அல்லாஹ் மனிதனைப் படைக்க முடிவு செய்தான். பானைகள் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் களி மண்ணால் அல்லாஹ் மனிதனை செய்தான். அவன் தன்னுடைய ஆவியை அதனுள் ஊதினான். இப்படித்தான் அல்லாஹ் . . . → மேலும்…

No of Views: 3,220` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்

பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்

அப்துல் மஜீது உமரீ

அல்லாஹ்வின் பெயரால் அவன் மாபெரும் அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன்!

பொதுவாக மக்கள் புதிதாக எதையேனும் துவங்கும்போது மங்களகரமான சில சடங்குகளைச் செய்வதை ஐதீகமாகக் கருதுகின்றனர். சிலர் அதன் மூலம் அக்காரியம் புனிதக் காரியமாக பரிணாமம் பெறும் என்ற நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இன்னும் பலரது நோக்கம் பக்திப் பரவசத்திற்கும் புனிதத்திற்கும் அப்பால் விரிகின்றது. அதாவது, துவங்குகின்ற காரியம் கைகூட வேண்டும், இலாபகரமாக அமைய வேண்டும், சுபமாக நிறைவுற வேண்டும், அபிவிருத்தி ஏற்பட . . . → மேலும்…

No of Views: 1,589` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 4

இப்னுமாஜா பக்கம் – 4 . . . → மேலும்…

No of Views: 1,359` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 5

இப்னுமாஜா பக்கம் – 5 . . . → மேலும்…

No of Views: 1,674` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 6

இப்னுமாஜா பக்கம் – 6 . . . → மேலும்…

No of Views: 1,548` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 3

இப்னுமாஜா பக்கம் – 3 . . . → மேலும்…

No of Views: 1,854` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 2

இப்னுமாஜா பக்கம் – 2 . . . → மேலும்…

No of Views: 6,974` மின்னஞ்சல் அனுப்பு மின்னஞ்சல் அனுப்பு

இப்னுமாஜா பக்கம் – 1

இப்னுமாஜா பக்கம் – 1 . . . → மேலும்…