ஹஜ் செயல்முறை விளக்க நிகழ்ச்சி

28.10.2011 வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு ஆரம்பமாகும். 


Live video from your iPhone using Ustream

இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் நேயர்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை கேள்விகளாக கீழ்காணும் ஈமெயிலுக்கு அனுப்பவும். நிகழ்ச்சியில் விளக்கம் தரப்படும்.

[email protected]

By admin