தலைப்பு: ஹிஜ்ரத் (ஜும்ஆ உரை)

உரை: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா

இடம்: எஸ்.கே.எஸ்.கேம்ப் பள்ளி – அல்ஜுபைல்

காலம்: 09.12.2011

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin