தலைப்பு: தர்பியா

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: எஸ்.கே.எஸ்.கேம்ப் பள்ளி – அல்ஜுபைல்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/tharbia.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/tharbia.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin