ஜும்ஆ குத்பா – சதக்கத்துல்லாஹ் உமரி,

இடம்: தம்மாம் குளோப் மெரைன் பள்ளிவாசல்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்

By admin