ஜும்ஆ குத்பா – ஷரீப் பாக்கவி,

இடம்: தம்மாம் குளோப் மெரைன் பள்ளிவாசல்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்

By admin