தலைப்பு: வரலாற்று ஒளியில் நபிகள் நாயகம் – ஆவணப்படம்

தயாரிப்பு மற்றும் வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/itdc/prophet.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

 

By admin