ஹஜ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி  

நாள்: 18.10.2012 வியாழன் இரவு 8:00 மணிக்கு
 
உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி அவர்கள்.

By admin