தலைப்பு: ஹஜ் செயல்முறை விளக்கம்

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்

தேதி: 18.10.2012 வியாழக்கிழமை

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்

 

By admin