தலைப்பு: ஹஜ் பெருநாள் பேருரை

உரை: மவ்லவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

இடம்: குளோப் மெரைன் கேம்ப் வளாகம் தம்மாம்

நாள்: 26.10.2012

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்


By admin