தலைப்பு: ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்வோம்,

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

நாள்: 08.11.2012 வியாழக்கிழமை,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin