தலைப்பு: தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு பாகம் 1, 2012 செப்டம்பர் 29,30.

இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் பறகஹதெனிய,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ஜமாஅத் அன்ஸாரிஸ் சுன்னத்தில் முஹம்மதிய்யா பறகஹதெனிய இலங்கை,

வெளியீடு: ஜே.ஏ.எஸ்.எம். மீடியா யூனிட்.


By admin