தலைப்பு: ஷியாக்களின் அட்டூழியங்கள்,

உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஜீலானி,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

நாள்: 15.11.2012 வியாழக்கிழமை,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin