தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் அமைதி மார்க்க

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: தம்மாம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, தம்மாம்


 

 

By admin