தலைப்பு: ஊடக பயங்கரவாதம் பகுதி 2,

உரை: மவ்லவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி,

இடம்: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி ஸ்டூடியோ தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin