தலைப்பு: உறவைப் பேணுவோம்,

உரை: மவ்லவி அலாவுதீன் பாக்கவி,

நாள்: 26.04.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

இடம்: ‘இஸ்லாமிய மாநாடு’ இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டி மையம் அக்ரபிய்யா,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin