தலைப்பு: மரணம் தரும் படிப்பிணைகள்,

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

நாள்: 26.04.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ‘இஸ்லாமிய மாநாடு’ – இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டி மையம் அக்ரபிய்யா, 

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.

 

By admin