தலைப்பு: ஜும்ஆ பேருரை – சொர்க்கம்,

உரை: மவ்லவி யாஸில் ஃபிர்தவ்ஸி,

நாள்: 19.04.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

இடம்: குளோப் பள்ளி தம்மாம் போர்ட்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin