தலைப்பு: மனஅழுத்தம்,

உரை: மவ்லவி அலாவுதீன் பாக்கவி,

நாள்: 11.04.2013 வியாழக்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin