தலைப்பு: சூரா அத்தவ்பா விளக்கவுரை 9:113,114,

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

இடம்: சென்னை, காலம்: ரமளான் 1431 (2010),

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin