தலைப்பு: சொர்க்கம்… நரகம்…

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: அல்கோபர் – சவூதி அரேபியா

காலம்: 05-10-2006


By admin