தலைப்பு: இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அழைப்பு என்ன?-பாகம்-2

உரை: மௌலவி முபாரக் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய மாநாடு – பாணகமுவ (இலங்கை)

நாள்: 01.05.2008

By admin