தலைப்பு: முஸ்லிம் இளைஞர்களின் இன்றைய நிலை

உரை: மௌலவி முபாரக் ஸலபி

இடம்: மஸ்ஜித் மர்கஸ் தாருஸ்ஸலாம் – மீராவோடை (இலங்கை)

நாள்: 24.07.2009


By admin