தலைப்பு: அல்லாஹ்வை நேசித்தல்

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: குளோப் மெரைன் கேம்ப் பள்ளி – தம்மாம் போர்ட்

நாள்: 21.01.2011 (ஜும்ஆ பேருரை)


By admin