தலைப்பு: சத்திய மார்க்கம் இஸ்லாம் (ஜும்ஆ பேருரை)

உரை: மவ்லவி ஷரீப் பாக்கவி

இடம்: குளோப் பள்ளி தம்மாம் போர்ட்

நாள்: 17.05.2013 வெள்ளிக்கிழமை

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin