தலைப்பு: இஸ்லாம் கூறும் சுத்தம் (ஜும்ஆ பேருரை)

உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி

நாள்: 03.05.2013 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: குளோப் பள்ளி தம்மாம் போர்ட்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin