தலைப்பு: அல்லாஹ்வின் பாதையில் பொருளை செலவுசெய்தல்,

ஜும்ஆ பேருரை: மவ்லவி ஜக்கரிய்யா,

நாள்: 10.05.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

இடம்: குளோப் பள்ளி தம்மாம் போர்ட்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin