தலைப்பு: மனிதன் பலவீனமானவன்,

ஜும்ஆ பேருரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

நாள்: 26.04.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

இடம்: குளோப் பள்ளி தம்மாம் போர்ட்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin