கேள்வி: அடிமைகள் குறித்து இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது? ஓரிறைவனை நம்பிக்கொண்டு நான் இந்துவாகவே வாழ முடியாதா?

பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா,

நாள்: 15.11.2013,

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin