கேள்வி: இதையெல்லாம் ஏன் எங்களிடம் சொல்கிறீர்கள்? இதனால் உங்களுக்கு என்ன பயன்? எங்களுக்கு என்ன பயன்?

பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா,

நாள்: 15.11.2013,

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.


By admin