கேள்வி: இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் 4 திருமணங்கள் வரை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்களே ஏன்? பெண்களுக்கு ஏன் 4 திருமணங்கள் வரை அனுமதி இல்லை?,

பதிலளிப்பவர்: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா அப்ஸல் உலமா,

நாள்: 15.11.2013,

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம்,

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.

By admin