அல்குர்ஆன் மனனம் செய்பவர்களுக்கு அறிவுரை –

முஃப்தி உமர் ஷரீஃப்

(மஸ்ஜிது அஷ்ரஃப், நாகர் கோவில் – 11-11-2017)