கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறலாம்? || ஷெய்க் : அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி || ICC DAMMAM -17/7/2020.

தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்தின் சார்பாக ZOOM நேரலையின் வாயிலாக நடைபெற்ற சிறப்பு இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம் – வெள்ளிக்கிழமை ஜூலை 17, 2020