உரையாற்றியவர் : மௌலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தௌசி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், நாள்: 28.08.2020 வெள்ளிக்கிழமை – ஜூம் இணையவழி நிகழ்ச்சி வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.