நிகழ்ச்சி: ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் உரை (ஆடியோ – வீடியோ)

நாள்: 16.11.2010

உரை: மௌலவி அலாவுதீன் பாகவி

இடம்: குளோப் கேம்ப் – தம்மாம் போர்ட்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/eid/eid_haj_2010.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/eid/eid_haj_2010.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin