நிகழ்ச்சி: தர்பியா

உரை: மௌலவி அலி அக்பர் உமரி

தலைப்பு: சுத்தமும் தொழுகையும்

இடம்: தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/tharbia.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/aliakber/tharbia.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin