தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள்
உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: தம்மாம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/kolgai.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″] 


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/kolgai.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin