தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் அமைதி மார்க்கம்
உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: தம்மாம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/peace.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″] 


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/peace.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin