தலைப்பு: சொர்க்கம்… நரகம்…

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: அல்கோபர் – சவூதி அரேபியா

காலம்: 05-10-2006

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/sorgam.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/sorgam.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin