தலைப்பு: ஷிர்க்கும் பித்அத்தும்

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: அல்ஜாமில் கேம்ப் ராக்கா – சவூதி அரேபியா

காலம்: 07-08-2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/shirk.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/shirk.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin