தலைப்பு: நோன்பின் மாண்பு 

உரை: மௌலவி அலாவுதீன் பாகவி

இடம்: அல்ஜாமில் கேம்ப் ராக்கா – சவூதி அரேபியா

காலம்: 07-08-2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/nonbu.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/nonbu.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin