தலைப்பு: மறுமை

உரை: மௌலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

இடம்: அல்ஜாமில் கேம்ப் ராக்கா – சவூதி அரேபியா

காலம்: 07-08-2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthadi/marumai.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/imthadi/marumai.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin