தலைப்பு: ஈமானை உறுதிபடுத்துவோம்

உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி

இடம்: கல்ஃப் கேம்ப் – தம்மாம் துறைமுகம் – சவூதி அரேபியா

காலம்: 25-12-2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/eiman.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nouh/eiman.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin